Bianca Whirl Sans Regular

Typography - Bianca Whirl Sans RegularThis is my first typeface, a soft and a bit rounded sans serif, inteded for display and logotype use. It is not fully completed yet, and should be considered WIP. Bianca Whirls Sans is released under a open Creative Commons ‘Attribution 3.0 Unported‘ license.

This entry was posted in Portfolio, Typography and tagged , , . Bookmark the permalink.
  • http://www.idespiran.se Tiina Thölen

    underbart – jag har laddat hem och installerat – så nu ska jag hitta ett bra sammanhang att använda din nya font i ett skarp läge… Återkommer när det har skett – så att du får ett referens-case 😉

  • Pingback: Gratis typsnitt – Bianca Whirl Sans | ARAHANTARAHANT